موضوعات = تک یاخته شناسی
تعداد مقالات: 1
1. حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان های نرم و سخت غالب اطراف جزیره لارک، خلیج فارس

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 41-49

محمد حسن شاه حسینی؛ پر گل قوام مصطفوی؛ غلامحسین و‏ثوقی؛ ساناز آزادبادی