موضوعات = میکروب شناسی عمومی
تعداد مقالات: 7
2. ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از مناطق سردسیر استان کرمان

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 169-175

بابک خیرخواه؛ مریم حاتم جهرمی


3. بررسی جهش در ژنgyrA جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی مقاوم به کینولون

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 109-117

حسین فاضلی؛ بهاره وکیلی؛ فرزین خوروش؛ پریسا شعاعی؛ اشرف کریمی نیک؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی؛ موج خالقی؛ طاهره مطلبی


4. تاثیر ضد اتصالی لاکتو باسیلوس رامنوسوس بر استرپتوکوک های دهانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 128-137

ساناز طهمورث پور؛ آرزو طهمورث پور؛ روحا کسری کرمانشاهی


6. شناسایی مولکولی مایکوپلاسما هومینیس در ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 14-22

سمیرا وثوقی؛ بابک خیرخواه؛ تورج رضا میرشکاری؛ اشرف کریمی نیک؛ سودابه حمیداوی محمدپور؛ نعیمه محسنی مقدم


7. بررسی بازدارندگی 2 عصاره گیاهی بر حساسیت جمعیتی باکتری کروموباکتریوم ویولاسیوم CV026

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 85-92

میلاد مخفیان؛ نادر حسن زاده؛ کامبیز لاریجانی