کلیدواژه‌ها = گوساله
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


2. مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک 99K با دو روش PCR و SDS-PAGE

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 238-244

یاسمین کیانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی؛ معصومه حیاتی


3. ارزیابی شیوع و حساسیت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های اشریشیا کلی K99 در گوساله‌های مبتلا به اسهال در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 256-260

زهرا شمس؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید علی پوربخش