کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
تعداد مقالات: 6
2. بررسی قابلیت چسبندگی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به رده سلولی HEp-2

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 71-75

زینب تکلو؛ مهدی گودرزوند؛ زهره خدایی


3. تاثیر ضد اتصالی لاکتو باسیلوس رامنوسوس بر استرپتوکوک های دهانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 128-137

ساناز طهمورث پور؛ آرزو طهمورث پور؛ روحا کسری کرمانشاهی


4. ارزیابی تاثیر مهاری سویه‌های بیفیدوباکتریوم در کاهش اثرات سیتوتوکسیک جدایه های اشریشیا کلی تولید کننده وروتوکسین

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 93-104

نجمه نامدار؛ محمد کارگر؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی


5. بررسی اثر بازدارندگی گونه های لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع کودکان بر رشد برخی از باکتری های بیماریزای روده و معده

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 229-237

کرامت اله دری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ نجمه نامدار؛ حسین کارگر جهرمی


6. بررسی فعالیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس‌های فعال در حذف کلسترول

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 122-127

احمد زاهری؛ امیر امامی؛ رأفت نوعی اقدم