نویسنده = الهام معظمیان
تعداد مقالات: 4
1. اثرات سمیت سلولی پروتئین کریستالی توکسین باسیلوس تورنجینسیس بر روی انگل لیشمانیا تروپیکا

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 132-142

نغمه فریدونی؛ الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی


2. ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-27(-964 A/G) با تظاهرات بالینی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 15-21

الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی؛ صدف عصایی


3. مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری‌های کلی‌سینوژنیک

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 77-83

فاطمه گلستان؛ یحیی تهمتن؛ معصومه حیاتی؛ الهام معظمیان


4. ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 12-18

الهام معظمیان؛ محمد کارگر؛ احمد اصغرزاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی