نویسنده = محمد کارگر
تعداد مقالات: 10
1. میانکنش بین هلیکوباکتر پیلوری و اتوفاژی: یک مکانیسم محتمل درگیر در سرطانزایی معده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

عباس یادگار؛ مرضیه اسمعیل زاده؛ فرشید کفیل زاده؛ محمد کارگر؛ حمید اسدزاده عقدایی


4. بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 38-48

مهناز کریمی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ محمد کارگر


5. تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه: روش تشخیص سریع و کم هزینه عوامل عفونی

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 7-22

اعظم عسکری؛ محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی


6. ارزیابی شیوع و حساسیت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های اشریشیا کلی K99 در گوساله‌های مبتلا به اسهال در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 256-260

زهرا شمس؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید علی پوربخش


7. ارزیابی تیمارهای ریزوبیوم بومی، کود حیوانی و اوره بر رشد گیاه یونجه در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 270-275

محمد جواد نوروزنژاد؛ محمد کارگر؛ کاووس ایاز پور؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس زاده


8. ارزیابی اثر ضد باکتریایی سویه های پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم علیه رشد اشریشیا کلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 161-168

نجمه نامدار؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر؛ محمد حسین حسینی


9. ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 12-18

الهام معظمیان؛ محمد کارگر؛ احمد اصغرزاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی


10. مقایسه دو روش ICC-RT-PCR و کشت سلولی به منظور تشخیص انتروویروس‌ها در نمونه‌های فاضلاب

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 15-22

محمد کارگر؛ سارا صادقی پور؛ حمیده طباطبایی؛ رخشنده ناطق