نویسنده = مهدی کارگر
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی شیوع ژن‌های بیماری‌زای سویه‌های اشریشیا کلی تولید کننده شیگا توکسین در فروشگاه‌های عرضه کننده آب میوه و سبزیجات در شهرستان شیراز

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 40-47

مرجان شاه ایلی؛ محمد کارگر؛ عباسعلی رضاییان؛ مریم همایون؛ مهدی کارگر؛ صادق قربانی دالینی


3. ارزیابی تیمارهای ریزوبیوم بومی، کود حیوانی و اوره بر رشد گیاه یونجه در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 270-275

محمد جواد نوروزنژاد؛ محمد کارگر؛ کاووس ایاز پور؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس زاده


4. ارزیابی نقش آزمون اوره آز سریع در مقایسه با PCR به منظور تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 31-36

محمد کارگر؛ سید هادی رضوی زادگان؛ کاووس اشراقیان؛ محمد یعقوب راجپوت؛ صادق قربانی دالینی؛ مهدی کارگر


5. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به جیوه از آب و رسوبات رودخانه کر

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 43-50

فرشید کفیل زاده؛ نیما میرزایی؛ مهدی کارگر