دوره و شماره: دوره 13، شماره 13( پیاپی 44)، پاییز 1399 
2. ساختار جمعیت باکتریایی رسوبات نمکی تالاب پرشور جنوب تپه های حلقه دره استان البرز

سید سینا سیدپور لیالستانی؛ محمود شوندی؛ اعظم حدادی؛ محمد علی آموزگار؛ سید محمد مهدی دستغیب


4. جداسازی میکروارگانیسم های تجزیه کننده فلورن از رسوبات ساحل جنوبی خزر و ارزیابی توان اصلاح زیستی آن ها

احترام سادات رحیمی؛ جمشید فولادی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمدرضا صعودی؛ طیبه فولادی


6. طراحی و سنتز نانوذرات سیلیکا حاوی اکونازول و بررسی رهایش دارو در پوست و اثر ضدقارچ آن

مریم منتظری؛ سامان احمد نصر الهی؛ علیرضا فیض بخش؛ مهدی رزاقی ابیانه