دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393 
7. بررسی تولید شیرین کننده زایلیتول توسط کاندیدا گوئیلیرموندی

صفحه 329-338

فروغ عسگری کرچگانی؛ غلامرضا قزلباش؛ ایرج نحوی


8. ارزیابی فراوانی ویروس‌های مهم گوجه فرنگی در استان بوشهر

صفحه 339-345

عباس شرزه ای؛ سارا حیدری؛ لیلا شهبازی؛ فریبا رئوفی؛ زهرا مهندسی