دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392 
2. تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا

صفحه 198-211

پرستو پورعلی؛ مجید باصری صالحی؛ سیما افشارنژاد؛ جواد بهروان


7. ارزیابی ژن actA در لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از لبنیات

صفحه 246-252

جمیله نوروزی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ مرضیه شفیعی


8. شیوع ویروس تریستزا در باغات مرکبات استان فارس

صفحه 253-262

کاوس ایازپور؛ محمودرضا صباحی؛ گیلدا نجفی پور