دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 67-133 
2. طراحی کیت سنجش آنتی ژن P24 ویروس HIV با استفاده از آنتی بادی منوکلونال انسانی

صفحه 81-88

معصومه هاشمی؛ سید مهدی بوترابی؛ رضا حاجی حسینی؛ علی میرجلیلی


3. بررسی اصلاح زیستی فنل به‌وسیله باکتری های بومی جدا شده از آب و رسوبات دریاچه پریسان

صفحه 89-95

فرشید کفیل زاده؛ محمدصادق فرهنگ دوست؛ عباسعلی رضاییان جهرمی؛ امیراشکان مهجور


7. بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژن بتا 1 رسپتور اینتر لوکین 12 و بیماری سل ریوی در بین جمعیت ایرانی

صفحه 113-116

نورالهدی سعدایی جهرمی؛ پریسا فرنیا؛ محمد کارگر؛ مهدی کاظم پور؛ جمیله نوروزی؛ محمد رضا مسجدی؛ علی اکبر ولایتی


8. تأثیر نسبت تلقیح و محیط کشت روی بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی با استفاده از باکتری‌های مزوفیل

صفحه 117-120

علی زرین پور؛ زهرا منافی؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی