دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 1-65 
2. ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

صفحه 12-18

الهام معظمیان؛ محمد کارگر؛ احمد اصغرزاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی


5. ارزیابی نقش آزمون اوره آز سریع در مقایسه با PCR به منظور تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

صفحه 31-36

محمد کارگر؛ سید هادی رضوی زادگان؛ کاووس اشراقیان؛ محمد یعقوب راجپوت؛ صادق قربانی دالینی؛ مهدی کارگر


7. تولید برون سلولی نانوذرات نقره به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 44-47

گلشید سجادی؛ ابوالفتح شجاعی؛ محمدرضا فاضلی؛ جاوید امینی؛ حسین جمالی فر


8. بررسی عفونت های فرصت طلب در مبتلایان به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران

صفحه 48-53

محمد کریم رحیمی؛ سعید ذاکر بستان آباد؛ طلیعه هاشمی زنوز؛ محمد بساک؛ پروانه عدیمی؛ مژگان معصومی؛ زهرا طیبی