کنترل زیستی شیگلا سونئی در گوشت مرغ با استفاده از باکتریوفاژ اختصاصی

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استاد، موسسه ایمنی مواد غذایی و تغذیه، آکادمی علوم کشاورزی جیانگ سو، نانجینگ، چین

چکیده

شیگلا سونئی یکی از مهم‌ترین عوامل شیگلوز در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه می‌باشد. با توجه به شیوع روزافزون سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌، به‌کارگیری روش‌های دیگر برای کنترل راه‌های انتقال این باکتری (غذا، آب آشامیدنی و انتقال مستقیم) از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی کنترل زیستی باکتری شیگلا سونئی  به‌ وسیله باکتریوفاژ اختصاصی در محصولات غذایی بود. فراوانی باکتری شیگلا سونئی (ATCC 9290) و همچنین تکثیر باکتریوفاژ اختصاصی vB_SsoS-ISF002 در دو فاز آزمایشی حذف‌کنندگی و مهارکنندگی در بازه زمانی 144 ساعت سنجیده شد. در فاز حذف‌کنندگی ابتدا باکتری به مرغ خام و پخته اضافه‌شد و سپس در زمان‌های 2، 24 و 48 ساعت باکتریوفاژ اضافه شد. از سوی دیگر در فاز مهارکنندگی ابتدا باکتریوفاژ به مرغ پخته یا خام اضافه ‌شده و سپس در زمان‌های 2، 24 و 48 ساعت باکتری اضافه گردید. باکتریوفاژ vB_SsoS-ISF002 میزان شیگلا سونئی (هم در مرغ خام و هم پخته) را حداقل به میزان 2 log10 در هر دو فاز حذف‌کنندگی و مهارکنندگی کاهش داد. باکتریوفاژ vB_SsoS-ISF002 پتانسیل مناسبی برای استفاده هم به‌عنوان یک عامل نگهدارنده غیر شیمیایی و هم به‌ عنوان یک عامل حذف‌کننده آلودگی‌های شیگلا سونئی در صنایع غذایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات