بررسی میزان افلاتوکسین M1 در نمونه های شیر کارخانه های لبنیاتی گیلان به روش الایزا

نوع مقاله : مورد نگاری

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم

2 کارشناس، آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز، گروه زیست شناسی، شیراز

چکیده

آفلاتوکسین M1 از متابولیت های آفلاتوکسین B1 است و در شیر حیواناتی که با غذای آلوده تغذیه شده باشند  یافت می گردد. وجود آفلاتوکسین M1 در شیر باعث ایجاد مشکلاتی در انسان مانند سرکوب سیستم ایمنی، ایجاد جهش، ناقص الخلقه زایی و سرطان می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان افلاتوکسین M1 در نمونه های شیر کارخانه های لبنیاتی گیلان به روش الایزا انجام شد. در این مطالعه مقطعی، در مجموع 100 نمونه شیر به طور تصادفی در فصل های مختلف (هر فصل 5 نوبت) از 5 کارخانه  شیر در استان گیلان در سال 1391 جمع آوری گردید. میزان غلظت آفلاتوکسین M1 در نمونه های مورد نظر با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع نمونه ها، 11 نمونه (11 درصد) دارای آلودگی کمتر از حدمجاز کدکس (ng/l 50) بودند. نمونه های فصل تابستان با میانگین آلودگی 70.92 نانوگرم بر لیتر کمترین و فصل زمستان با میانگین آلودگی 137 نانوگرم بر لیتر بیشترین میزان آلودگی را داشتند. کارخانه (ب) با میانگین سالانه ng/l 135.15 و کارخانه (د) با میانگین سالانه ng/l 60.90 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان آلودگی را دارا بودند. با توجه به اینکه 89 درصد نمونه های شیر آلودگی بیش از حد مجاز داشتند و آلودگی شیر می تواند مشکلات فراوانی برای سلامت جامعه ایجاد نماید، بنابراین لازم به نظر می رسد که شیر و فرآورده های آن به صورت دوره ای برای میزان آلودگی به آفلاتوکسین M1 تحت کنترل قرار گیرند. همچنین غذای دام ها باید به گونه ای نگهداری شود که به قارچ های مولد آفلاتوکسین آلوده نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات