بررسی عفونت های فرصت طلب در مبتلایان به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی و بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

2 گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران

4 آزمایشگاه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران

5 4آزمایشگاه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پزشکی تهران

چکیده

سابقه و هدف: دیابت ملیتوس، یک بیماری مزمن است. در این بیماری به علت اختلال در متابولیسم گلوکز ، عوارض مستقیم و یا غیر مستقیم در بسیاری از سیستم های بدن برجای گذاشته می شود . عوارض چشمی ، قلبی – عروقی ، کلیوی ، مغزی و اختلال در عملکرد سیستم ایمنی از جمله این موارد هستند . سیستم ایمنی در هر دو بخش سلولی و هومورال کاهش می یابد که موجب استعداد ابتلا به عفونت های فرصت طلب می شود . پیشگیری و درمان به موقع این عفونت ها و اطلاع از شیوع و عوامل خطر ، اهمیت بسزایی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی انواع عفونت های فرصت طلب در مبتلایان به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی تهران می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش ، یک مطالعه تحلیلی آینده نگر می باشد که بر روی اطلاعات مربوط به 118 بیمار دیابتی در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی، انجام گرفت . نکات مهم در علائم بیماران ، یافته های مهم در معاینات بالینی و نتایج کشت های میکروبی (از عفونت های فرصت طلب) ، مورد برسی قرار گرفتند . یافته ها: از میان 118 بیمار مورد بررسی، 65 مورد (55%) ، مونث و 53 مورد ( 45 % ) ، مذکر بودند . میانگین سنی بیماران 7/11                          6/59 سال و مدت زمان متوسط ابتلا به دیابت ،8/7 6/13 سال بود. از مجموع افراد مورد بررسی 31 مورد ( 1/26 % ) به عفونت های فرصت طلب مبتلا شده بودند . در این عفونت ها ، 12 مورد (5/38 % ) ، اشریشیا کلی ؛ 9 مورد (29 % ) ، عفونت های قارچی ؛ 5 مورد ( 3/16 % ) ، استافیلوکوکوس اورئوس و 5 مورد ( 3 / 16 % ) ، سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بیمار ( در کشت میکروبی ) جدا سازی شدند . نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتاً بالای عفونت های فرصت طلب در مبتلایان به دیابت، ضرورت به کارگیری راهبردهایی برای پیشگیری از بروز عفونت ، وجود دارد . از طرف دیگر ، شناسایی و درمان هر چه سریع تر این عفونت ها از بروز عوارض بعدی پیشگیری می کند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات