تولید برون سلولی نانوذرات نقره به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران

4 گروه میکروبیولوژی، پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان

چکیده

سابقه و هدف: اصلی ترین هدف نانو فن آوران توسعه روش هایی است که بدون استفاده از مواد آلاینده و سمی، با کمترین ضایعات توانایی تولید نانو ساختارهای کنترل شده را داشته باشند. به همین دلیل زیست شناسان با اطلاع قبلی از ساخت کنترل شده مواد معدنی در مقیاس نانو به وسیله موجودات زنده، به دنبال سامانه های زنده تولید کننده نانوذرات غیرآلی هستند. هدف از این پژوهش تولید برون سلولی نانوذرات نقره توسط قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم (Fusarium oxysporum) با حداکثر ابعاد 20 نانومتر می باشد. مواد و روش ها: پس از بهینه سازی شرایط رشد در محیط کشت حاوی عصاره مخمر و عصاره مالت، توده سلولی قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم تولید گردید. پس از تولید نانوذرات نقره در محلول نیترات نقره با روش های UV-Visible spectrophotometry و میکروسکوپ الکترونی گذاره (Transmission electron microscopy) نانو ذرات تولید شده مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در غلظت 3-10 مولار یون های نقره قادر به تولید نانوذرات نقره به صورت برون سلولی می باشند. نتیجه گیری: به دلیل ویژگی های منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی نانوذرات نقره با اندازه ذره ای حداکثر 20 نانومتر به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم، تولید آن در حد صنعتی و بررسی کاربردی آن پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات