دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی و مقایسه ترکیبات موثر در اسانس گیاهان رازیانه و اکالیپتوس جهت کنترل برخی باکتری‌های مهم بیماری‌زای گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

میترا امیدی نسب؛ میلاد آئینی


2. تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سید سهیل آقایى؛ فرزانه فخاریان؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی


3. ارزیابی اثر اجوانتی دو نوع Bacterial DNA هم تیپ و غیرهم تیپ در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه عفونت های پاستورلا مالتوسیدا در موش های نژاد BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مریم همایون؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


4. بررسی تنوع ژنوم گونه‌های مختلف باکتری Azospirillum جداشده از مزارع گندم و ذرت با استفاده از rep-PCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

محمود شهابی؛ ناصر پنجه که؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد سالاری


5. بررسی فرایند خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده بفرم محلول از سویه نوترکیب اشرشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،


6. پتانسیل شکارگری بدلوویبریو باکتریووروس علیه پاتوژن های جدا شده بالینی با مقاومت دارویی بسیار گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

سلمان عدولی؛ رسول روغنیان؛ گیتی امتیازی؛ میلاد محکم؛ یونس قاسمی


7. عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی


8. تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما اورانتیفولیا در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

نازنین سادات عبادی؛ محمد مهدی فقیهی؛ گیلدا نجفی پور؛ کاوس ایازپور


9. استفاده از عصاره بادام به جای سرم نرمال اسب در محیط کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1393

الهه کوشیار؛ جعفر نوید مهر؛ سعید زیبایی