دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه حساسیت ایمونوسنسور مبتنی بر نانوذرات سیلیکای رنگی با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز، در تشخیص بروسلا آبورتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

آرش شمس؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ مجتبی صلوتی؛ رضا شاپوری؛ ساکو میرزایى


2. مقایسه و بهینه سازی تولید ترکیبات آنتی اکسیدان توسط سویه های بومی و غیر بومی قارچ آسپرژیلوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

فاطمه مشکی؛ نفیسه سادات نقوی؛ مسعود فولادگر


3. بررسی و مقایسه ترکیبات موثر در اسانس گیاهان رازیانه و اکالیپتوس جهت کنترل برخی باکتری‌های مهم بیماری‌زای گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

میترا امیدی نسب؛ میلاد آئینی


4. سنتز زیستی نانوذرات سلنیوم توسط باکتری آب زی سودوموناس آلکالیژنز و بررسی فعالیت ضد باکتری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

مراحم آشنگرف؛ سیده رویا حسینی


5. بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس، فعالیت پمپ افلاکس فعال و بیان آنها در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

زهرا توکلی؛ حسن صاحب جمعی؛ لیلا پیشکار؛ زهره علی مددی؛ حسن نوربازرگان؛ امیر میرزایی


6. تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری ، جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سید سهیل آقایى؛ فرزانه فخاریان؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی


7. جداسازی و شناسایی باسیلوس تورنجینسیس سویه L26 به ‌عنوان سویه مولد آنزیم لیپاز و بررسی اثر عوامل مختلف بر روی فعالیت و پایداری آنزیم آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

محمدحسن قربانی؛ فرزانه کریمیان؛ سید حسین میردامادیان


8. ارزیابی اثر اجوانتی دو نوع Bacterial DNA هم تیپ و غیرهم تیپ در ایجاد پاسخ های ایمنی علیه عفونت های پاستورلا مالتوسیدا در موش های نژاد BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

مریم همایون؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


9. شناسایی برخی از سیانوباکتری های هتروسیست دار مزارع برنج استان مازندران با تاکید بر رویکرد چند ژنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

سارا کبیرنتاج؛ قربانعلی نعمت زاده؛ احمدفرهاد طالبی؛ میثم طباطبایی؛ پراشانت سینگ


10. بررسی اثر باکتری های اندوفیت برنج در کنترل زانتوموناس اریزا پاتووار اریزا و ارزیابی الگوی بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در برنج همزیست شده با اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حدیث یوسفی؛ نادر حسن زاده؛ کیوان بهبودی؛ فرید بیکی


11. جداسازی و بهینه سازی فعالیت کنترل زیستی مخمرهای کم تخمیر مقابل آسپرژیلوس نایجر برای حذف سم از آب انگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397

آرش بابایی؛ محسن دوزبخشان؛ حدیث طوافی


12. استفاده از عصاره بادام به جای سرم نرمال اسب در محیط کشت مایکوپلاسما آگالاکتیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1393

الهه کوشیار؛ جعفر نوید مهر؛ سعید زیبایی


13. بررسی فرایند خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده بفرم محلول از سویه نوترکیب اشرشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،


14. بررسی تنوع ژنوم گونه‌های مختلف باکتری Azospirillum جداشده از مزارع گندم و ذرت با استفاده از rep-PCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

محمود شهابی؛ ناصر پنجه که؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد سالاری