تعداد مقالات: 342

1. تجزیه و سولفورزدایی زیستی نفت خام توسط باسیلوس‌ها

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 5-14

عباس اخوان سپهی؛ ایثار دژبان گاپاشا؛ مسعود امامی؛ ارژنگ محمد ناخدا


4. شناسایی و بهینه سازی قارچ های مولد پکتیناز جدا شده در مرحله غربالگری به منظور استفاده در صنعت آب میوه

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 6-17

اعظم نوری گوشکی؛ محمد کارگر؛ جاوید امینی؛ محمد مهدی متقی


5. بهینه سازی بیان تولید پروتئین نوترکیب PapG.AcmA در ﺳﻮﯾﻪ بیانی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 6-14

فاطمه اشرفی؛ محمدرضا معصومیان؛ امیر میرزایی


6. زیست پالایی جیوه معدنی از طریق ساخت وکتور نوترکیب pET 21a(+)-merA

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 6-17

حمیده باغی سفیدان؛ علیرضا تاری نژاد


7. مهندسی تولید چربی در ریزسازواره های روغنی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 6-28

فاطمه قناعتیان؛ احمدفرهاد طالبی


8. افزایش سطح بیان ژن MMP-2 در بیماران فاقد عفونت ویروس‌های هپاتیت B و C مبتلا به سیروز کبدی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 6-14

عباسعلی رضاییان؛ رامین یعقوبی؛ بیتا گرامی زاده


9. جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 6-20

مریم ترکاشوند؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ مهدی محمدی


10. جداسازی آنتی ژن کپسولی باکتری سالمونلا تایفی Ty2 و تست حیوانی آن به منظور تهیه واکسن

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 7-11

مجید مقبلی؛ علی اکبر شعبانی؛ الهه اکبری فر


11. کلون سازی، تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 7-15

راضیه افراسیابی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ صدیقه سادات صفویه


12. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی تشکیل جاروسیت در بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی معدن مس سرچشمه

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 7-14

بهمن نظری؛ هادی هانی؛ اسماعیل جرجان؛ زهرا منافی


13. تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه: روش تشخیص سریع و کم هزینه عوامل عفونی

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 7-22

اعظم عسکری؛ محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی


14. غربالگری باکتری‌های بومی مولد ال-گلوتامیناز و تولید آنزیم به وسیله تخمیر غوطه‌ور

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 67-76

مریم رنجبر مبارکه؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری


15. ارزیابی تکنولوژی ریزآرایه های الیگونوکلئوتیدی در تشخیص باکتری های پاتوژن منتقله از طریق غذا

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 73-80

میثم سرشار؛ عباس دوستی؛ انیس جعفری؛ نادر شاهرخی


18. کلون‌سازی و بیان سیتوپلاسمی L-آسپاراژیناز II در باکتری اشریشیا کلی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 87-93

حسین مهبودی؛ منصور عباچی؛ شهرام عراقی؛ هاله حامدی فر؛ بهروز وزیری؛ فریدون مهبودی


20. طراحی کنترل داخلی به منظور تشخیص مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس در روش PCR

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 97-108

محمد حسن شاه حسینی؛ مریم قهری؛ الهام مسلمی


22. بررسی فراوانی ژن های lepA وralF در لژیونلا نموفیلاهای جدا شده از افراد مبتلا به عفونت های تنفسی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 103-111

عباس دوستی؛ فاطمه علایی؛ فروزان خدری


25. همسانی ژنتیکی سویه های واکسن مایکوپلاسما آگالاکتیه جدا شده از طالقان، لرستان و شیراز در ایران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 123-131

خاطره کبیری؛ کیوان تدین؛ سید علی پوربخش؛ جمیله نوروزی