موضوعات = میکروب شناسی تشخیصی
تعداد مقالات: 27
-23. بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 38-48

مهناز کریمی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ محمد کارگر


-22. مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 281-289

رسا شینی محراب زاده؛ آذردخت خسروی؛ عبدالرزاق هاشمی؛ هوشنگ جمالی


-21. بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 312-319

صغرا مقصودی؛ عباس دوستی؛ هاشم نیری؛ محمد چهلگردی


-20. شناسایی مولکولی مایکوپلاسما هومینیس در ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 14-22

سمیرا وثوقی؛ بابک خیرخواه؛ تورج رضا میرشکاری؛ اشرف کریمی نیک؛ سودابه حمیداوی محمدپور؛ نعیمه محسنی مقدم


-19. ردیابی مقایسه‌ای سالمونلا در نمونه‌های جوجه‌کباب جمع‌آوری شده از سطح تهران با سه روش مولکولی، کشت و الایزا

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 62-72

محسن حسین پور؛ آذر سبکبار؛ امیر بختیاری؛ شهناز پارسا


-18. ارزیابی شیوع سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه شهر کاشان

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 58-65

سیده مرضیه جباری شیاده؛ رضوان منیری؛ احمد خورشیدی؛ محمد علی صبا؛ سید غلامعباس موسوی؛ مهدی صالحی


-17. تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه: روش تشخیص سریع و کم هزینه عوامل عفونی

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 7-22

اعظم عسکری؛ محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی


-16. تمایز اشریشیا کلی و شیگلا از سایر انتروباکتریاسه ها با استفاده از تکثیر ژن lamB

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 23-28

جمیله نوروزی؛ رمضان رجب نیا؛ سیده مریم چناری


-15. شناسایی سریع و هم زمان عوامل بیماریزا و تیپ های کپسولی پاستورلا مالتوسیدا جدا شده از گوسفند و بز با روش Multiplex PCR

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 162-168

سمانه دانش لاری؛ یحیی تهمتن؛ معصومه حیاتی؛ محمد کارگر


-13. شناسایی لیشمانیا اینفانتوم با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه‌ای در مخازن حیوانی شهرستان بویراحمد

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 117-122

حسین انصاری؛ عبدالعلی مشفع؛ کاوس صلح جو؛ پویا خدادادی


-12. مقایسه روش PCR-RFLP با روش‌های بیوشیمیایی در تشخیص عوامل سل ریوی انسانی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 109-115

بهنام رفیعی؛ علی اصغر فرازی؛ داود صادقی؛ سپیده غنی؛ راضیه نظری؛ روح اله کشاورز؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری مصوری


-11. ارزیابی شیوع ژن‌های بیماری‌زای سویه‌های اشریشیا کلی تولید کننده شیگا توکسین در فروشگاه‌های عرضه کننده آب میوه و سبزیجات در شهرستان شیراز

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 40-47

مرجان شاه ایلی؛ محمد کارگر؛ عباسعلی رضاییان؛ مریم همایون؛ مهدی کارگر؛ صادق قربانی دالینی


-10. تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمانس در بیماران ایدزی با روش تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 235-242

محمدحسن شاه حسینی؛ علیرضا رضائی امیرآبادی؛ جلیل وند یوسفی؛ محمد قهری؛ کیهان آزادمنش؛ الهام مسلمی


-9. راه اندازی روش Real-time PCR برای تشخیص و تعیین کمی ویروس سرخک با استفاده از ژن F

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 227-234

طاهره زارعی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ عبدالحمید شوشتری


-8. مطالعه مولکولی فراوانی کلامیدیا پسی‌تاسی در فضولات کبوتران استان چهارمحال و بختیاری

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 249-255

عباس دوستی؛ اصغر عرشی؛ پیام قاسمی دهکردی


-7. شناسایی ویروس هپاتیت B در بیماران همودیالیزی با استفاده از روش تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 183-192

محمد حسن شاه حسینی؛ زهره اسماعیلی؛ الهام مسلمی؛ پریچهر یغمایی


-6. مقایسه روش‌های کشت و مولکولی در تشخیص عوامل سقط جنین بروسلایی و سالمونلایی در گوسفندان شهرستان شهرکرد

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 101-104

علی شریف زاده؛ عباس دوستی؛ محسن جعفریان


-5. طراحی کیت سنجش آنتی ژن P24 ویروس HIV با استفاده از آنتی بادی منوکلونال انسانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 81-88

معصومه هاشمی؛ سید مهدی بوترابی؛ رضا حاجی حسینی؛ علی میرجلیلی


-4. ارزیابی تکنولوژی ریزآرایه های الیگونوکلئوتیدی در تشخیص باکتری های پاتوژن منتقله از طریق غذا

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 73-80

میثم سرشار؛ عباس دوستی؛ انیس جعفری؛ نادر شاهرخی


-3. ارزیابی شیوع هلیکوباکتر هپاتیکوس با روش PCR در موش‌های خانگی (Mus musculus) استان اصفهان

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 97-100

عباس دوستی؛ علی ظهور؛ مریم باقرنژاد؛ صادق قربانی دالینی


-2. ارزیابی نقش آزمون اوره آز سریع در مقایسه با PCR به منظور تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 31-36

محمد کارگر؛ سید هادی رضوی زادگان؛ کاووس اشراقیان؛ محمد یعقوب راجپوت؛ صادق قربانی دالینی؛ مهدی کارگر