موضوعات = زیست فناوری میکروبی
تعداد مقالات: 68
1. اثر ضد باکتریایی نانو ذره نقره سنتز شده از جلبک قرمز Gracilaria gracilis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

سمیه عطائی جلیسه؛ مریم زمانی کوچصفهانی؛ محمد حسین زمانی کوچصفهانی


2. بهینه‌سازی تولید زیست‌توده باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس در سطح نیمه‌صنعتی

دوره 13، شماره 13( پیاپی 44)، پاییز 1399، صفحه 202-214

مریم آرمند؛ محمد فائزی قاسمی؛ محمدرضا فاضلی؛ میرساسان میرپور


3. بهینه سازی شرایط رشد و تولید رنگدانه‌های کارتنوئیدی جدا شده از گونه‌های میکروکوکوس و رودوتورولا

دوره 13، شماره 13( پیاپی 44)، پاییز 1399، صفحه 228-238

مریم زهری؛ عباس اخوان سپهی؛ کیومرث امینی


4. روان سازی و بازیافت نفت خام توسط بیوسورفاکتانت تولید شده از اسینتوباکتر جانسونی ABR6

دوره 13، شماره 2( پیاپی 43)، تابستان 1399، صفحه 154-164

الهام اکبری؛ کیوان بهشتی مآل؛ بهنام راسخ؛ زرین دخت امامی کرونی؛ میثم امیدی


5. جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 6-20

مریم ترکاشوند؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ مهدی محمدی


6. غربالگری باکتری‌های تجزیه‌کننده نفت خام فاضلاب‌های صنعتی شیراز

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 58-69

مهدی حسن شاهیان؛ هاجر مرادی


8. عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 328-342

علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی


9. فعالیت کاتالیستی جوانه های بیولوژیکی و اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس در فرایند تشکیل جاروسیت آمونیوم

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 355-363

نسیم افتخاری؛ محمد کارگر؛ فرخ رخ بخش زمین؛ ناهید رستاخیز؛ زهرا منافی


10. تولید و تعیین ویژگی های بیوسورفکتانت سویه بومی میکروباکتریوم تحمل کننده شوری جداشده از خاک های دریاچه نمک قم

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 423-438

سید سهیل آقایى؛ فرزانه فخاریان؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی


11. مقایسه حساسیت ایمونوسنسور مبتنی بر نانوذرات سیلیکای رنگی با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز در تشخیص بروسلا آبورتوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 229-238

آرش شمس؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ مجتبی صلوتی؛ رضا شاپوری؛ ساکو میرزایى


12. ایجاد سویه مخمر حساس به تاکسول با القای جهش TUB2 -Asp26

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 150-159

حامد عشوریون؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ زیبا فولادوند؛ فاطمه رضاقلی


13. اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوذرات اکسید بیسموت تولید شده توسط باسیلوس سوبتیلیس بر روی سویه های سودوناس آئروجینوسا جدا شده از عفونت زخم

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 172-185

لیلا فیروزی دالوند؛ فرزانه حسینی؛ شهرام مرادی دهقی؛ الهام سیاسی تربتی


15. بهینه سازی تولید بتاکاروتن رودوتورلا موسیلوژینوسا جدا شده از پساب کارخانه چرم

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 39-52

شیدا بیرانوند؛ محدثه لاری پور؛ جمیله نوروزی


16. حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 62-72

نیره خلقی؛ حسین امانی؛ شکوفه ملک محمودی؛ علیرضا امیری


17. بهینه سازی محیط کشت HS به منظور تولید نانوالیاف سلولز میکروبی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 340-352

فاطمه نوری روزبهانی؛ فاطمه اشرفی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


18. تجزیه زیستی پیرن توسط مخمر تحمل کننده نمک بازیدیوآسکوس پرسیکوس

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 353-366

عالیه کامیابی؛ حمید مقیمی


19. زیست پالایی ترکیبات سولفوره در پساب سرامیک سازی با استفاده از باکتری های بومی و تیوباسیلوس تیوپاروس

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 367-379

مهتاب طاهریان؛ فاطمه اردستانی؛ مهدی پروینی


20. طراحی بیوانفورماتیکی و بهینه سازی تولید آنزیم گلوکزاکسیداز نوترکیب بیان شده در مخمر یارروویا لیپولیتیکا

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 217-229

فاطمه خدیوی درخشان؛ فرشاد درویشی؛ مهروز دزفولیان؛ کاترین مادزاک


21. زیست پالایی هم زمان جیوه معدنی و آلی با استفاده از وکتور نوترکیب pET28a(+)-merA-merB

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 230-242

حمیده باغی سفیدان؛ علیرضا تاری نژاد


22. اثرات ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس خارج سلولی سنتز شده از باسیلوس لیکنی فورمیس

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 243-257

مراحم آشنگرف؛ مریم سهامی سلطانی


24. تجزیه زیستی آلاینده های تیوفنی توسط کنسرسیوم میکروبی جدا شده از استان فارس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 177-187

فاطمه داودی دهاقانی؛ محمد برشان تشنیزی


25. تجزیه زیستی نفت خام و ترکیبات پلی آروماتیک چند حلقه ای توسط مخمر اگزوفیالا 5043 UTMC

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 188-198

فرحناز اکبرزاده؛ حمید مقیمی؛ شمس الضحی ابولمعالی؛ جواد حامدی