موضوعات = زیست فناوری میکروبی
تعداد مقالات: 61
1. ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی و بیوسنتز ژنهای پلی کتاید سنتتاز تیپ (PKS-I) و پپتید سنتتاز غیر ریبوزومی (NRPS) در برخی از اکتینومیست های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

فاطمه شایسته؛ Nur Syuhana Binti Zakaria؛ Gires Usup؛ Asmat Ahmad


2. جداسازی، غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

مریم ترکاشوند؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ مهدی محمدی


3. عملیات فروشویی زیستی کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی در شرایط کلریدی با استفاده از سازگاری میکروارگانیسم های بومی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 328-342

علی بهراد وکیل آباد؛ پیمان محمدزاده جهانی؛ زهرا منافی


4. مقایسه حساسیت ایمونوسنسور مبتنی بر نانوذرات سیلیکای رنگی با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز در تشخیص بروسلا آبورتوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 229-238

آرش شمس؛ بهاره رحیمیان ظریف؛ مجتبی صلوتی؛ رضا شاپوری؛ ساکو میرزایى


5. ایجاد سویه مخمر حساس به تاکسول با القای جهش TUB2 -Asp26

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 150-159

حامد عشوریون؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ زیبا فولادوند؛ فاطمه رضاقلی


7. اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوذرات اکسید بیسموت تولید شده توسط باسیلوس سوبتیلیس بر روی سویه های سودوناس آئروجینوسا جدا شده از عفونت زخم

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 172-185

لیلا فیروزی دالوند؛ فرزانه حسینی؛ شهرام مرادی دهقی؛ الهام سیاسی تربتی


8. حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از خاک آلوده به نفت خام با استفاده از بیوسورفکتنت رامنولیپید

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 62-72

نیره خلقی؛ حسین امانی؛ شکوفه ملک محمودی؛ علیرضا امیری


9. بهینه سازی تولید بتاکاروتن رودوتورلا موسیلوژینوسا جدا شده از پساب کارخانه چرم

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 39-52

شیدا بیرانوند؛ محدثه لاری پور؛ جمیله نوروزی


10. بهینه سازی محیط کشت HS به منظور تولید نانوالیاف سلولز میکروبی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 340-352

فاطمه نوری روزبهانی؛ فاطمه اشرفی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


11. زیست پالایی ترکیبات سولفوره در پساب سرامیک سازی با استفاده از باکتری های بومی و تیوباسیلوس تیوپاروس

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 367-379

مهتاب طاهریان؛ فاطمه اردستانی؛ مهدی پروینی


12. تجزیه زیستی پیرن توسط مخمر تحمل کننده نمک بازیدیوآسکوس پرسیکوس

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 353-366

عالیه کامیابی؛ حمید مقیمی


13. زیست پالایی هم زمان جیوه معدنی و آلی با استفاده از وکتور نوترکیب pET28a(+)-merA-merB

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 230-242

حمیده باغی سفیدان؛ علیرضا تاری نژاد


14. اثرات ضد میکروبی نانوذرات سولفید مس خارج سلولی سنتز شده از باسیلوس لیکنی فورمیس

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 243-257

مراحم آشنگرف؛ مریم سهامی سلطانی


15. طراحی بیوانفورماتیکی و بهینه سازی تولید آنزیم گلوکزاکسیداز نوترکیب بیان شده در مخمر یارروویا لیپولیتیکا

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 217-229

فاطمه خدیوی درخشان؛ فرشاد درویشی؛ مهروز دزفولیان؛ کاترین مادزاک


17. تجزیه زیستی آلاینده های تیوفنی توسط کنسرسیوم میکروبی جدا شده از استان فارس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 177-187

فاطمه داودی دهاقانی؛ محمد برشان تشنیزی


18. تجزیه زیستی نفت خام و ترکیبات پلی آروماتیک چند حلقه ای توسط مخمر اگزوفیالا 5043 UTMC

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 188-198

فرحناز اکبرزاده؛ حمید مقیمی؛ شمس الضحی ابولمعالی؛ جواد حامدی


19. مهندسی تولید چربی در ریزسازواره های روغنی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 6-28

فاطمه قناعتیان؛ احمدفرهاد طالبی


21. بهبود تولید پروتئاز کریزوباکتریوم ایندولوجنسیس BYK27 به منظور رنگ زدایی خون از لباس ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 101-112

یاسمین بین آبادی؛ ارسطو بدوئی-دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری


22. بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 73-87

زهرا امیرپور؛ منیر دودی؛ غلام رضا امیری


23. تجزیه زیستی هیدروکربن‌های آروماتیک و الیفاتیک سنگین توسط آسپرژیلوس کالیدوستوس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 346-359

حسن قربان‌نژاد؛ حمید مقیمی؛ سید محمد مهدی دستغیب


24. جداسازی و شناسایی باکتری‏ های نمک دوست نسبی تولید کننده پروتئاز از خاک‏ های ‏شور

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 322-332

نیلوفر قربانی رز؛ مریم قانع


25. تاثیر سونیکیشن بر نیوزوم حاوی اسانس آویشن به منظور ایجاد شوینده زیستی-نانویی

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 310-321

زهره کریمی؛ سمیرا نادری نژاد؛ فاطمه حقیرالسادات