موضوعات = قارچ شناسی
تعداد مقالات: 16
3. ارزیابی خاصیت ضد قارچی عصاره گیاه رزماری و تاثیر آن در بیان ژن AFL1 قارچ آسپرژیلوس فلاووس با استفاده از روش Real-Time PCR

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 88-100

مجتبی محمدی؛ سید جمال هاشمی؛ ساسان رضایی؛ منصور بیات


6. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


7. جداسازی و شناسایی عوامل قارچی توکسین زا از گندم و ذرت انبار شده در سیلو های شهر کرمان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 330-336

امیدرضا صرافی؛ محمد فائزی قاسمی؛ آرش چایچی نصرتی


8. تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه حیوانات نشخوارکننده: گذشته، حال و آینده

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 337-350

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ محمد حسین افسریان؛ حمید بدلی


9. بررسی وجود ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 212-218

فاطمه نوربخش؛ مهدی میررحیمی؛ ساسان رضایی؛ هاتف آجودانی فر


10. بررسی تنوع ژنتیک جدایه های قارچ آلترناریا عامل بیماری لکه برگی مرکبات به روش IGS-RFLP

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 117-131

علیرضا نیازمند؛ مریم رحمانی؛ گیلدا نجفی پور


11. اثرات ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ بیماری‌زای گیاهی ریزوکتونیا سولانی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 115-121

مریم فروغی دهکردی؛ صدیقه محمدی؛ عبدالله قاسمی


12. مطالعه آلودگی خفاش به هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 109-116

فرنگیس قاسمی؛ عباسعلی رضاییان


13. بررسی تفاوت‌های ژنتیکی پاتوتایپ‌های زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس تعیین توالی ناحیه ITS1

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 194-202

علیرضا نیازمند؛ شهاب حاج منصور


14. شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 137-143

فریبا رئوفی؛ فخرالسادات خسروفر؛ گیلدا نجفی پور


15. بررسی فعالیت آنزیم انورتاز در مخمرهای جدا شده از خاک شور

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 31-39

ساره صالحی؛ احمدعلی پوربابایی؛ علی رضایی