موضوعات = قارچ شناسی
تعداد مقالات: 16
1. مدلسازی و تعیین ساختار و ویژگی‌های آنزیم‌های سیتوکروم پ 450 در قارچ بیمارگر حشرات بووریا بازیانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1399

مریم راشکی؛ مجتبی مرتضوی


3. ارزیابی خاصیت ضد قارچی عصاره گیاه رزماری و تاثیر آن در بیان ژن AFL1 قارچ آسپرژیلوس فلاووس با استفاده از روش Real-Time PCR

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 88-100

مجتبی محمدی؛ سید جمال هاشمی؛ ساسان رضایی؛ منصور بیات


6. جداسازی و شناسایی عوامل قارچی توکسین زا از گندم و ذرت انبار شده در سیلو های شهر کرمان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 330-336

امیدرضا صرافی؛ محمد فائزی قاسمی؛ آرش چایچی نصرتی


7. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


8. تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه حیوانات نشخوارکننده: گذشته، حال و آینده

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 337-350

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ محمد حسین افسریان؛ حمید بدلی


9. بررسی وجود ژن کد کننده اسکوالن اپواکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 212-218

فاطمه نوربخش؛ مهدی میررحیمی؛ ساسان رضایی؛ هاتف آجودانی فر


10. بررسی تنوع ژنتیک جدایه های قارچ آلترناریا عامل بیماری لکه برگی مرکبات به روش IGS-RFLP

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 117-131

علیرضا نیازمند؛ مریم رحمانی؛ گیلدا نجفی پور


11. اثرات ضد قارچی پنج عصاره گیاهی بر قارچ بیماری‌زای گیاهی ریزوکتونیا سولانی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 115-121

مریم فروغی دهکردی؛ صدیقه محمدی؛ عبدالله قاسمی


12. مطالعه آلودگی خفاش به هیستوپلاسما کپسولاتوم در غارهای شهرستان جهرم

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 109-116

فرنگیس قاسمی؛ عباسعلی رضاییان


13. بررسی تفاوت‌های ژنتیکی پاتوتایپ‌های زنگ قهوه‌ای گندم ایران بر اساس تعیین توالی ناحیه ITS1

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 194-202

علیرضا نیازمند؛ شهاب حاج منصور


14. شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 137-143

فریبا رئوفی؛ فخرالسادات خسروفر؛ گیلدا نجفی پور


16. بررسی فعالیت آنزیم انورتاز در مخمرهای جدا شده از خاک شور

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 31-39

ساره صالحی؛ احمدعلی پوربابایی؛ علی رضایی