موضوعات = باکتری شناسی
تعداد مقالات: 49
26. جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه شیوانلای تولید کننده بیوسورفکتانت از خلیج فارس

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 53-61

مرضیه عادلی؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک


27. ردیابی مقایسه‌ای سالمونلا در نمونه‌های جوجه‌کباب جمع‌آوری شده از سطح تهران با سه روش مولکولی، کشت و الایزا

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 62-72

محسن حسین پور؛ آذر سبکبار؛ امیر بختیاری؛ شهناز پارسا


28. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی گیاهان دارویی مورتلخ و سداب ترکه ای بر باکتری شیگلا دیسانتری با روش دیسک دیفیوژن

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 73-80

عالیه سادات رفعت حقیقی؛ امیر برجیان؛ عباسعلی رضائیان؛ محمدحسن شیرزادی


29. بررسی اثر فاکتور‌های فیزیکوشیمیایی بر میزان تشکیل دی‌پیکولینیک اسید در باسیلوس سرئوس PTCC1015

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-100

صابر نیک سیرت؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد رضا مجید خوش خلق پهلویانی


30. بررسی اثر بازدارندگی گونه های لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع کودکان بر رشد برخی از باکتری های بیماریزای روده و معده

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 229-237

کرامت اله دری؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ نجمه نامدار؛ حسین کارگر جهرمی


31. مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک 99K با دو روش PCR و SDS-PAGE

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 238-244

یاسمین کیانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی؛ معصومه حیاتی


32. تعیین گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت دستگاه ادراری درجنوب ایران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 245-250

سارا اسعدی؛ کاووس صلح جو؛ محمد کارگر؛ عباسعلی رضائیان


33. جداسازی و کلون سازی ژن آنزیم کوتیناز باکتری ترموبیفیدا فوسکا

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 155-161

الهه پورفخرایی؛ مهرداد بهمنش؛ مجید عرفانی مقدم


34. شناسایی سریع و هم زمان عوامل بیماریزا و تیپ های کپسولی پاستورلا مالتوسیدا جدا شده از گوسفند و بز با روش Multiplex PCR

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 162-168

سمانه دانش لاری؛ یحیی تهمتن؛ معصومه حیاتی؛ محمد کارگر


37. اثر ضدمیکروبی نانوذرات بر باکتری‌های اوره‌آز مثبت غیر از هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به زخم معده

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 101-108

جمیله نوروزی؛ مهتاب گل محمدی قادیکلایی؛ فرزانه حسینی؛ شهرام آگاه؛ سیامک خالقی


38. بررسی فعالیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس‌های فعال در حذف کلسترول

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 122-127

احمد زاهری؛ امیر امامی؛ رأفت نوعی اقدم


39. شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثر اسانس گیاهان نعنا، ریحان، شوید و جعفری بر قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 129-136

فاطمه نوربخش؛ ساسان رضایی؛ مرجان عرب


40. شناسایی و تعیین سروتیپ سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس در خاک‌های مختلف استان فارس

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 24-30

الهام معظمیان؛ نیما بهادر؛ منوچهر رسولی؛ نگار آذرپیرا


42. مطالعه شیوع فصلی کوکسیلا بورنتی در شیر گاو به روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز آشیانه ای در استان اصفهان

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 56-62

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی؛ عباس دوستی


43. فراوانی گونه های لیستریا در شیر خام، پنیر و بستنی سنتی عرضه شده در شهرکرد و شیراز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 243-248

ابراهیم رحیمی؛ اسماء بهزاد نیا؛ امیر شاکریان؛ حسن ممتاز


44. مطالعه مولکولی فراوانی کلامیدیا پسی‌تاسی در فضولات کبوتران استان چهارمحال و بختیاری

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 249-255

عباس دوستی؛ اصغر عرشی؛ پیام قاسمی دهکردی


45. بررسی نقش و اهمیت ساختارهای سطحی و آنزیم‌ها در مقاومت دارویی در باسیلوس سرئوس

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 169-176

شیلا جلال پور؛ حمید ابوسعیدی


46. تجزیه و سولفورزدایی زیستی نفت خام توسط باسیلوس‌ها

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 5-14

عباس اخوان سپهی؛ ایثار دژبان گاپاشا؛ مسعود امامی؛ ارژنگ محمد ناخدا


48. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به جیوه از آب و رسوبات رودخانه کر

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 43-50

فرشید کفیل زاده؛ نیما میرزایی؛ مهدی کارگر


49. ارزیابی شرایط بهینه تولید رنگدانه پرودی جیوسین در سراشیا مارسسنس

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387، صفحه 51-56

آنیتا خنافری؛ فاطمه احمدی فخر؛ رضا مرندی