موضوعات = باکتری شناسی
تعداد مقالات: 49
1. میانکنش بین هلیکوباکتر پیلوری و اتوفاژی: یک مکانیسم محتمل درگیر در سرطانزایی معده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

عباس یادگار؛ مرضیه اسمعیل زاده؛ فرشید کفیل زاده؛ محمد کارگر؛ حمید اسدزاده عقدایی


2. افزایش سطح بیان ژن RAGE سودوموناس آئروژینوسا در افراد مبتلا به عفونت های خونی باکتریایی

دوره 13، شماره 2( پیاپی 43)، تابستان 1399، صفحه 122-129

فاطمه سادات حسینی؛ اشرف کریمی نیک؛ الهام نصیری


5. بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 69-79

مریم شاهی وند؛ مجتبی رضایی احمدآبادی؛ عیدی بازگیر؛ رستم یزدانی بیوکی


6. بررسی فراوانی ژن های lepA وralF در لژیونلا نموفیلاهای جدا شده از افراد مبتلا به عفونت های تنفسی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 103-111

عباس دوستی؛ فاطمه علایی؛ فروزان خدری


9. بررسی وجود ژن هایampC و esbls در سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از موارد انسانی و طیور

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 138-147

الهام فرخ نظر؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بیدهندی


11. بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 38-48

مهناز کریمی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ محمد کارگر


13. تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 273-280

راحله طاهری؛ هاتف آجودانی فر؛ پرستو پورعلی


14. مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 281-289

رسا شینی محراب زاده؛ آذردخت خسروی؛ عبدالرزاق هاشمی؛ هوشنگ جمالی


15. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 320-327

محمد رضا سمائی؛ سید باقر مرتضوی؛ بی تا بخشی؛ احمد جنیدی جعفری؛ مینا بوستان شناس


16. ساخت شاتل وکتور بیانی برای باکتری های اشریشیا کلی و باسیلوس سابتیلیس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 188-197

محمدرضا رشیدی؛ مجید مقبلی


17. شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران شهر تبریز

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 219-227

کتایون علی اکبر زاده؛ صفر فرج نیا؛ اشرف کریمی نیک


18. ارزیابی ژن actA در لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از لبنیات

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 246-252

جمیله نوروزی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ مرضیه شفیعی


20. تجزیه زیستی فلورانتن به وسیله باکتری های بومی جدا شده از رسوبات جنگل های حرای خلیج فارس

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 157-167

فرشید کفیل زاده؛ پروین امیری؛ عاطفه رضایی؛ نرگس احمدی


21. جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α-آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 168-177

مهناز رمضانی؛ علی ریاحی مدوار؛ موج خالقی


22. شناسایی مولکولی مایکوپلاسما هومینیس در ترشحات دستگاه تناسلی مردان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 14-22

سمیرا وثوقی؛ بابک خیرخواه؛ تورج رضا میرشکاری؛ اشرف کریمی نیک؛ سودابه حمیداوی محمدپور؛ نعیمه محسنی مقدم


24. پتانسیل زیست درمانی باکتری‌های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 34-44

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبدالهی