موضوعات = میکروب شناسی پزشکی
تعداد مقالات: 63
1. شناسایی فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 294-304

زهرا توکلی؛ حسن صاحب جمعی؛ لیلا پیشکار؛ زهره علی مددی؛ حسن نوربازرگان؛ امیر میرزایی


3. مقاومت آنتی‌بیوتیکی وابسته به پمپ افلاکس در جدایه های بالینی و محیطی اسینتوباکتر بامانی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 15-26

مرجان شاه ایلی؛ مجید باصری صالحی؛ نیما بهادر


6. اثر افزودن سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 73-83

هادی کوهساری؛ عزت الله قائمی؛ نور امیرمظفری؛ مریم صادق شش پلی


8. اثرات سمیت سلولی پروتئین کریستالی توکسین باسیلوس تورنجینسیس بر روی انگل لیشمانیا تروپیکا

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 132-142

نغمه فریدونی؛ الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی


9. اثرات ضدبیوفیلمی و ضد باکتریایی سویه های تولید کننده باکتریوسین اشریشیا کلی و باسیلوس سوبتلیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 143-154

محمدرضا سرجوقیان؛ شکیبا درویش علیپور آستانه


10. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در گونه های اسینتوباکتر جداسازی شده از نمونه های بالینی در بندرعباس

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 299-309

فهیمه گلستانی؛ صدیقه جوادپور؛ فرشید کفیل زاده؛ زینب قلندرزاده دریایی


14. فراوانی ژن های papA، papC و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت ادراری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 44-52

مریم قلندری شمامی؛ محسن میرزایی؛ شهین نجار پیرایه


15. بررسی فراوانی ژن های lepA وralF در لژیونلا نموفیلاهای جدا شده از افراد مبتلا به عفونت های تنفسی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 103-111

عباس دوستی؛ فاطمه علایی؛ فروزان خدری


16. پایش مقایسه‌ای مقاومت نسبت به گلیکوپپتیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان شهدای تبریز در مدت سه سال

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 112-119

شهرزاد قاسمی صابری؛ هایده مبین؛ ژینوس بیات ماکو؛ صنم صادقی محمدی


17. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 18-25

مهرداد خاتمی؛ شهرام پور سیدی؛ منوچهر خاتمی؛ کی قباد کیکاوسی


18. پایش بیمارستانی مقاومت باکتری های انتروباکتر و اشریشیاکلی نسبت به کارباپنم ها در سویه های دارای مقاومت دارویی چندگانه در شهر اصفهان

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 64-75

داریوش شکری؛ سینا مباشری زاده؛ سید مسیح فاطمی؛ رضا مویدنیا؛ مهسا صادقی نایینی


19. ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره های الکلی ساقه و برگ گیاه سیاه گینه

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 289-298

مصطفی علم هولو؛ سنبل ناظری


20. بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 206-213

مریم رئیسی؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز


22. جداسازی و بررسی هویت مولکولی مایکوپلاسما هومینیس دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور در کرمان

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 233-240

سمانه جمالیزاده بهاآبادی؛ بابک خیرخواه؛ علیرضا فارسی نژاد؛ ویکتوریا حبیب زاده


23. بررسی جهش در ژنgyrA جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی مقاوم به کینولون

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 109-117

حسین فاضلی؛ بهاره وکیلی؛ فرزین خوروش؛ پریسا شعاعی؛ اشرف کریمی نیک؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی؛ موج خالقی؛ طاهره مطلبی


24. بررسی وجود ژن هایampC و esbls در سویه های اشریشیاکلی جداسازی شده از موارد انسانی و طیور

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 138-147

الهام فرخ نظر؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بیدهندی