موضوعات = میکروب شناسی صنعتی
تعداد مقالات: 25
1. بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی‌بوتیرات سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 21-35

خسرو عیسی‌زاده؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ میرساسان میرپور؛ سعید ضرابی


2. خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 343-354

سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،؛ حمیده روحانی نژاد


3. آنالیز سنتز و فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات سلنیوم تولید شده توسط سودوموناس آلکالیژنز

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 252-266

مراحم آشنگرف؛ سیده رویا حسینی


4. شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز باسیلوس تورنجینسیس L26

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 267-278

فرزانه کریمیان؛ محمدحسن قربانی؛ سید حسین میردامادیان


5. حذف نیتروژن آمونیومی و ارتوفسفات از پساب شهری با استفاده از سلول های تثبیت شده ریزجلبک

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 333-345

داریوش عربیان؛ پیوند امیری


7. تولید بیواتانول توسط ساکارومایسس سرویزیه بومی تثبیت شده در حامل ترکیبی آلژینات-کیتوزان در شرایط تنش فورفورال

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 114-122

مهرو آهوی سیمین؛ آزاده توفیقی؛ محمد حسین-آرش اسدی راد


9. ارزیابی استحصال دو مرحله ای میکروبی طلا از کانی سولفیدی موته گلپایگان

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 186-198

سید منصور میبدی؛ مریم اصغر حیدری؛ مسعود مبینی


10. جداسازی و شناسایی باکتری تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از مخازن نفتی آسماری اهواز

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 145-155

راحیل کیانپور برجوئی؛ حسین معتمدی؛ زهرا بم زاده


11. بررسی تولید سوربیتول توسط دبرومایسس هانسنئی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 320-329

مرضیه شمعی؛ فروغ عسگری کرچگانی؛ غلامرضا قزلباش؛ وجیهه کرباسی زاده؛ ایرج نحوی


12. بهینه سازی تولید اسید سیتریک توسط آسپرژیلوس نایجر در حضور و عدم حضور ترکیب SR63

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 241-247

سیدرسول طیب؛ محمدمهدی متقی؛ بابک خیرخواه


13. جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس تولید کننده لانتی بیوتیک از خاک و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 299-307

درنا کرمی آرخلو؛ محمد مهدی محمودی


14. جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید صمغ زانتان توسط زانتوموناس کامپستریس جدا شده از برگ های درختان لیمو

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 321-328

صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ اسمعیل قربانعلی نژاد


15. بررسی تولید شیرین کننده زایلیتول توسط کاندیدا گوئیلیرموندی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 329-338

فروغ عسگری کرچگانی؛ غلامرضا قزلباش؛ ایرج نحوی


16. جداسازی، شناساﻳﻲ و ارزیابی پتانسیل ضد قارچی باکتری های تجزﻳﻪ کننده کیتین جدا شده از خاک ریزوسفر گیاهان

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393، صفحه 66-74

طاهره صلاحی نژاد؛ زهیر حشمتی پور؛ مسعود هاشمی کروئی


17. تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 273-280

راحله طاهری؛ هاتف آجودانی فر؛ پرستو پورعلی


18. جداسازی و شناسایی مولکولی رودوتورولا موسیلاژینوزا و پتانسیل کاربرد آن در تولید سوخت زیستی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 105-116

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ ایرج نحوی؛ محبوبه مدنی


19. غربالگری مولکولی سراشیا مارسیسنس تولید کننده پروتئاز خارج سلولی از محیط های مختلف غرب مازندران

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 148-156

راحله سلطانمرادی؛ امیر سلیم رزم آرا؛ سید رضا حسینی دوست


21. شناسایی ژن آلکان هیدروکسیلاز در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جدا شده از پساب های نفتی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 105-114

حمید تبیانیان؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک


22. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی تشکیل جاروسیت در بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی معدن مس سرچشمه

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 7-14

بهمن نظری؛ هادی هانی؛ اسماعیل جرجان؛ زهرا منافی


23. بررسی فعالیت آنزیم انورتاز در مخمرهای جدا شده از خاک شور

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 31-39

ساره صالحی؛ احمدعلی پوربابایی؛ علی رضایی


24. تاثیر کانی شناسی بر بیولیچینگ مزوفیلیک مس از غبار کوره ها و کنسانتره فلوتاسیون

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4)، پاییز 1388، صفحه 141-147

علی بهزاد؛ زهرا منافی؛ محمد رنجبر


25. تأثیر نسبت تلقیح و محیط کشت روی بیولیچینگ کانسنگ سولفیدی با استفاده از باکتری‌های مزوفیل

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 3)، تابستان 1388، صفحه 117-120

علی زرین پور؛ زهرا منافی؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی