موضوعات = میکروب شناسی کاربردی
تعداد مقالات: 28
1. جداسازی میکروارگانیسم های تجزیه کننده فلورن از رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر به منظور ارزیابی توان اصلاح زیستی

دوره 13، شماره 13( پیاپی 44)، پاییز 1399، صفحه 239-252

احترام سادات رحیمی؛ جمشید فولادی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمدرضا صعودی؛ طیبه فولادی


3. ارزیابی نقش اسپیرولینا پلاتنسیس برکاهش جذب کادمیم در موش هایC57

دوره 13، شماره 1(پیاپی 42)، بهار 1399، صفحه 70-76

علی شریف زاده؛ سعید نظارتی زاده


4. مقایسه و بهینه سازی تولید ترکیبات آنتی اکسیدان سویه های بومی و غیر بومی قارچ آسپرژیلوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 239-251

فاطمه مشکی؛ نفیسه سادات نقوی؛ مسعود فولادگر


5. کنترل زیستی شیگلا سونئی در گوشت مرغ با استفاده از باکتریوفاژ اختصاصی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 199-206

خشایار شاهین؛ مجید بوذری؛ رن وانگ


6. بهینه سازی کیفیت گوشت تخمیری گاو به وسیله باکتری های اسید لاکتیک در تخمیر بسته

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 32)، پاییز 1396، صفحه 263-274

الهام رهنما؛ نفیسه سادات نقوی


8. مطالعه توانایی باکتری ‌های جدا‌ شده از خاک‌های سرخ جزیزه هرمز در تولید نانوذرات آهن

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 123-133

زینب پوررضا؛ محمد مهدی متقی


9. تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 215-225

پروانه ابریشم چی؛ مهرانگیز خواجه کرم الدینی؛ ریحانه هوشیار سرجامی؛ آرزو ذاکر؛ جواد اصیلی؛ حسن پرسا؛ رضا ظریف


11. بررسی قابلیت چسبندگی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به رده سلولی HEp-2

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 71-75

زینب تکلو؛ مهدی گودرزوند؛ زهره خدایی


12. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


14. تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 273-280

راحله طاهری؛ هاتف آجودانی فر؛ پرستو پورعلی


15. تولید بیولوژیکی و بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلا

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 198-211

پرستو پورعلی؛ مجید باصری صالحی؛ سیما افشارنژاد؛ جواد بهروان


16. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L- آسپاراژیناز از خلیج فارس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 237-245

فاطمه ایزدپناه قشمی؛ صدیقه جوادپور؛ کیانوش ملک زاده


17. کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 132-137

شمسی اژدهاکش پور؛ محمد مهدی نام آوری؛ ناهید نقشگر؛ عبدالله رحیمیان؛ مریم منصوریان؛ معصومه حیاتی


18. غربالگری مولکولی سراشیا مارسیسنس تولید کننده پروتئاز خارج سلولی از محیط های مختلف غرب مازندران

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 148-156

راحله سلطانمرادی؛ امیر سلیم رزم آرا؛ سید رضا حسینی دوست


19. جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α-آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 168-177

مهناز رمضانی؛ علی ریاحی مدوار؛ موج خالقی


21. شناسایی ژن آلکان هیدروکسیلاز در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات آلیفاتیک جدا شده از پساب های نفتی

دوره 5، شماره 3 و 4 (پیاپی 13)، زمستان 1391، صفحه 105-114

حمید تبیانیان؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک


22. جداسازی و شناسایی مولکولی رودوباکتر اسفروئیدیس از استخر بی هوازی سیستم تصفیه فاضلاب

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 23-29

مجید مقبلی؛ محمدرضا شفاعتی


23. جداسازی و شناسایی باکتری‌های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 39-46

رویا یزدانی؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری


24. غربالگری باکتری‌های بومی مولد ال-گلوتامیناز و تولید آنزیم به وسیله تخمیر غوطه‌ور

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 67-76

مریم رنجبر مبارکه؛ محسن مبینی دهکردی؛ علی اصغر رستگاری


25. مقایسه عملکرد سلول های آزاد و تثبیت شده باسیلوس لیکنی فورمیس در تولید پروتئاز قلیایی

دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 15-22

محمد مشهدی کریم؛ مهرداد آذین؛ سید لطیف موسوی گرگری؛ میثم سرشار