موضوعات = میکروب شناسی مولکولی
تعداد مقالات: 56
2. تنوع ژنوتیپی سویه های مقاوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداشده از بیماران مسلول مرکز آذربایجان شرقی با روش MIRU-VNTR

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 320-331

علی آفاقی قراملکی؛ سیدرضا مؤدب؛ مجتبی داربویی؛ خلیل انصارین؛ شهرام حنیفیان


3. شناسایی جهش های نواحی جهش پذیر داغ ژن ERG11 در جدایه های مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس درغرب مازندران

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 258-268

معصومه مجدی؛ زینب خزائی کوهپر؛ ایت الله نصرالهی عمران


4. تاثیر سیلیبین محبوس شده در نانوذرات میسلی بر بیان ژن mexY در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا مقاوم به سیپروفلوکساسین

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 269-277

زهرا احمدی رودبارکی؛ نجمه رنجی؛ عارف محمدی پور؛ زهرا قاسم نژاد


5. همسانی ژنتیکی سویه های واکسن مایکوپلاسما آگالاکتیه جدا شده از طالقان، لرستان و شیراز در ایران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 123-131

خاطره کبیری؛ کیوان تدین؛ سید علی پوربخش؛ جمیله نوروزی


6. خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات کیتوزان علیه سالمونلا انتریتیدیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 155-163

اسماعیل محمودی؛ عباس دوستی؛ محمد سعید جامی


7. تشخیص موتاسیون های نقطه ای مرتبط با مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا استان گیلان

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 29-39

نجمه رنجی؛ فاطمه اسدی رحمانی؛ سیده شیده پورخلیلی


8. ارزیابی بیماری زایی و پلی مورفیسم ژن omph پاستورلا مولتاسیدا

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 360-368

مریم اولاد؛ یحیی تهمتن؛ نوشین سهرابی


12. پایش ژن های حدت جدایه های آئروموناس هیدروفیلا در نمونه های خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus Leptodactylus)

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 157-163

مهتاب خلفیان؛ رضا سلیقه زاده؛ مصطفی اخلاقی؛ حسن شریفی یزدی


15. بررسی مقاومت میکروبی، ارزیابی فنوتیپی و ژنتیکی پمپ افلاکس norA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و سیپروفلوکساسین

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 286-296

سمانه سادات کاظمی؛ فهیمه نعمتی منصور؛ امیر میرزائی؛ فاطمه اشرفی


16. بررسی شیوع ژن‌های int1، sul1، aadA2 و aadB در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از نمونه‌های بالینی در تهران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 297-306

فرزانه حسینی؛ زهرا سلیمی زاده؛ میترا صالحی


17. ژنوتایپینگ جدایه های سودوموناس آئروژینوسای جدا شده از عفونت های بیمارستانی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 96-107

غلامرضا بنی شریف؛ حسن ممتاز


18. بهینه سازی بیان تولید پروتئین نوترکیب PapG.AcmA در ﺳﻮﯾﻪ بیانی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 6-14

فاطمه اشرفی؛ محمدرضا معصومیان؛ امیر میرزایی


19. ایجاد سازواره ژنی گلوکاناز باکتری باسیلوس سوبتیلیس در اشریشیا کلی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 264-270

مرضیه شاولی؛ عباس دوستی


20. اپیدمیولوژی ویروس پاپیلومای انسانی تایپ های 16 و 18 جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 281-289

خدیجه عنصری؛ علیرضا احمدی؛ الهه جلیلوند


21. جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 290-298

محبوبه چوپان وامرزانی؛ حمیدرضا پردلی؛ مجید مقبلی


23. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر