کلیدواژه‌ها = ارزیابی فعالیت
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باسیلوس تورنجینسیس سویه L26 به ‌عنوان سویه مولد آنزیم لیپاز و بررسی اثر عوامل مختلف بر روی فعالیت و پایداری آنزیم آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

محمدحسن قربانی؛ فرزانه کریمیان؛ سید حسین میردامادیان