کلیدواژه‌ها = ژن‌های بیماریزایی
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزودن سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، خرداد 1398، صفحه 73-83

هادی کوهساری؛ عزت الله قائمی؛ نور امیرمظفری؛ مریم صادق شش پلی