کلیدواژه‌ها = فرم بیماری زای A*
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های ژنومی و آنالیز فیلوژنتیک سویه ایرانی با دامنه میزبانی محدود زانتوموناس سیتری زیرگونه سیتری NIGEB-88

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 294-309

امیر جلالی؛ سید مهدی علوی؛ محمد حسین سنگتراش