کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروجینوسا
تعداد مقالات: 5
1. اثرات ضدباکتریایی و ضدبیوفیلمی نانوذرات اکسید بیسموت تولید شده توسط باسیلوس سوبتیلیس بر روی سویه های سودوناس آئروجینوسا جدا شده از عفونت زخم

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39)، تابستان 1398، صفحه 172-185

لیلا فیروزی دالوند؛ فرزانه حسینی؛ شهرام مرادی دهقی؛ الهام سیاسی تربتی


4. تاثیر سیلیبین محبوس شده در نانوذرات میسلی بر بیان ژن mexY در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا مقاوم به سیپروفلوکساسین

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 269-277

زهرا احمدی رودبارکی؛ نجمه رنجی؛ عارف محمدی پور؛ زهرا قاسم نژاد


5. تشخیص موتاسیون های نقطه ای مرتبط با مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا استان گیلان

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 29-39

نجمه رنجی؛ فاطمه اسدی رحمانی؛ سیده شیده پورخلیلی