کلیدواژه‌ها = باکتریوسین
تعداد مقالات: 2
1. اثرات ضدبیوفیلمی و ضد باکتریایی سویه های تولید کننده باکتریوسین اشریشیا کلی و باسیلوس سوبتلیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 143-154

محمدرضا سرجوقیان؛ شکیبا درویش علیپور آستانه