کلیدواژه‌ها = مقادیر بازدارندگی و کشندگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 69-79

مریم شاهی وند؛ مجتبی رضایی احمدآبادی؛ عیدی بازگیر؛ رستم یزدانی بیوکی