کلیدواژه‌ها = تثبیت
تعداد مقالات: 1
1. تولید بیواتانول توسط ساکارومایسس سرویزیه بومی تثبیت شده در حامل ترکیبی آلژینات-کیتوزان در شرایط تنش فورفورال

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 114-122

مهرو آهوی سیمین؛ آزاده توفیقی؛ محمد حسین-آرش اسدی راد