کلیدواژه‌ها = بیوسنتز
تعداد مقالات: 2
1. بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 73-87

زهرا امیرپور؛ منیر دودی؛ غلام رضا امیری


2. مطالعه توانایی باکتری ‌های جدا‌ شده از خاک‌های سرخ جزیزه هرمز در تولید نانوذرات آهن

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 123-133

زینب پوررضا؛ محمد مهدی متقی