کلیدواژه‌ها = گیاه نوروزک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 215-225

پروانه ابریشم چی؛ مهرانگیز خواجه کرم الدینی؛ ریحانه هوشیار سرجامی؛ آرزو ذاکر؛ جواد اصیلی؛ حسن پرسا؛ رضا ظریف