کلیدواژه‌ها = کاندیدا آلبیکنس
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی جهش های نواحی جهش پذیر داغ ژن ERG11 در جدایه های مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس درغرب مازندران

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 258-268

معصومه مجدی؛ زینب خزائی کوهپر؛ ایت الله نصرالهی عمران


2. ارزیابی خاصیت ضد قارچی عصاره گیاه رزماری و تاثیر آن در بیان ژن AFL1 قارچ آسپرژیلوس فلاووس با استفاده از روش Real-Time PCR

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 88-100

مجتبی محمدی؛ سید جمال هاشمی؛ ساسان رضایی؛ منصور بیات


4. سنجش کمی نسبی بیان ژن اختصاصی ریسه HWP1 در مهار بیوفیلم کاندیدا آلبیکنس

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 22-33

علیرضا خداوندی؛ فهیمه علیزاده؛ مژده شهینی پور