کلیدواژه‌ها = گلیکوپروتئین E2
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 271-280

راحله صولت؛ پونه رحیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محمدرضا آقاصادقی؛ روح الله وهاب پور؛ مهدی شکری