کلیدواژه‌ها = باسیلوس لاتروسپروس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باسیلوس لاتروسپروس در منابع مختلف کربن

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 21)، زمستان 1393، صفحه 308-320

محبوبه ورناصری قندعلی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر