کلیدواژه‌ها = باکتری های خاک
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و شناسایی فیلوژنتیکی باکتری های بومی نفت خوار از خاک منطقه کارون اهواز

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 236-246

محمد حسین آرش اسدی راد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ حمید راشدی؛ طاهر نژاد ستاری


2. جذب زیستی و تجمع زیستی کادمیم و نیکل در محلول رقابتی توسط سه جدایه باکتری از خاک آلوده به لجن فاضلاب

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 241-251

رحیم محمدزاده کرکرق؛ مصطفی چرم؛ حسین معتمدی؛ علی محبت