کلیدواژه‌ها = بیوفیلم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کمی نسبی بیان ژن اختصاصی ریسه HWP1 در مهار بیوفیلم کاندیدا آلبیکنس

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 22-33

علیرضا خداوندی؛ فهیمه علیزاده؛ مژده شهینی پور