کلیدواژه‌ها = جذب زیستی
تعداد مقالات: 3
2. جذب زیستی فلز نقره توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاری در اصفهان

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 158-167

مائده شاه سنایی گنیرانی؛ علی محمد احدی؛ منیر دودی


3. جذب زیستی و تجمع زیستی کادمیم و نیکل در محلول رقابتی توسط سه جدایه باکتری از خاک آلوده به لجن فاضلاب

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 241-251

رحیم محمدزاده کرکرق؛ مصطفی چرم؛ حسین معتمدی؛ علی محبت