کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نانوذرات اکسید آهن در میکروب شناسی و اثرات آنها بر میکروارگانیسم ها

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، خرداد 1393، صفحه 75-86

علیرضا ابراهیمی نژاد؛ آیدین برنجیان؛ سید امین کوهپایه؛ یونس قاسمی