کلیدواژه‌ها = باکتری
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L- آسپاراژیناز از خلیج فارس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 237-245

فاطمه ایزدپناه قشمی؛ صدیقه جوادپور؛ کیانوش ملک زاده