کلیدواژه‌ها = ایتورین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیت ضد قارچی جدایه های باسیلوس سوبتیلیس تولید کننده ایتورین

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 299-307

آفاق محمدی؛ عباس اخوان سپهی؛ رضا حسینی دوست