کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروژینوزا
تعداد مقالات: 3
2. مقاومت کینولونی وابسته به پمپ تراوشی mexAB-oprM در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 290-298

میترا صالحی؛ مینا حکمت دوست؛ فرزانه حسینی


3. ایمنی زایی کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروژینوزا و توکسوئید دیفتری در موش

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 138-147

غزاله جابری؛ رضا شاپوری؛ اشرف کریمی نیک