کلیدواژه‌ها = زیست پالایی
تعداد مقالات: 6
1. زیست پالایی هم زمان جیوه معدنی و آلی با استفاده از وکتور نوترکیب pET28a(+)-merA-merB

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 230-242

حمیده باغی سفیدان؛ علیرضا تاری نژاد


2. تجزیه زیستی نفت خام و ترکیبات پلی آروماتیک چند حلقه ای توسط مخمر اگزوفیالا 5043 UTMC

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 188-198

فرحناز اکبرزاده؛ حمید مقیمی؛ شمس الضحی ابولمعالی؛ جواد حامدی


3. زیست پالایی جیوه معدنی از طریق ساخت وکتور نوترکیب pET 21a(+)-merA

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30)، بهار 1396، صفحه 6-17

حمیده باغی سفیدان؛ علیرضا تاری نژاد


5. جداسازی و شناسایی فیلوژنتیکی باکتری های بومی نفت خوار از خاک منطقه کارون اهواز

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 236-246

محمد حسین آرش اسدی راد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ حمید راشدی؛ طاهر نژاد ستاری


6. پتانسیل زیست درمانی باکتری‌های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 34-44

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبدالهی