کلیدواژه‌ها = XRD
تعداد مقالات: 1
1. بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 73-87

زهرا امیرپور؛ منیر دودی؛ غلام رضا امیری