کلیدواژه‌ها = قطر هاله عدم رشد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی گیاهان دارویی مورتلخ و سداب ترکه ای بر باکتری شیگلا دیسانتری با روش دیسک دیفیوژن

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 73-80

عالیه سادات رفعت حقیقی؛ امیر برجیان؛ عباسعلی رضائیان؛ محمدحسن شیرزادی